قبولی تعداد ۷ نفر از دانش آموزان در مسابقات جهانی ریاضی IMC را تبریک می گوییم.