?حضور دختران عزیزمان در باغ موزه دفاع مقدس جهت شرکت در مسابقه عکاسى پنجمین دوره مسابقات اسوه حسنه