به مناسبت بزرگداشت روز حافظ، دانش آموزان در مسابقه حفظ غزلیات حافظ شرکت کردند .