کسب رتبه های برتر در سومین المپیاد ورزشی مجموعه مدارس سلام را تبریک می گوییم.