کسب رتبه های برتر در مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۱ استان تهران