رتبه های درخشان بخش رباتیک درمسابقات سلام کاپ
رتبه اول درفوتبالیست سبک وزن توسط دانش آموزان :
پایه ی هشتم:آیلاجعفری-ساینابختیاری-پرنیامحمودی برام-مژده رشیدی نیا-ریحانه موسوی-کیاناارشادی-
رتبه اول در فوتبالیست وزن آزاد توسط دانش آموزان:
پایه نهم : الینارضاییان-دنیاجان فدا-ملیکاجوهرچی-بهارسرلک-پارمیدابصائری-آتناصالح فرد
رتبه سوم در فوتبالیست سبک وزن پرایمری توسط دانش آموزان:
پایه هفتم:هیواحاجی علمداری-سرورمحمدی پور-آرمیتاعارفیان-شمیلاسلیم زاده-مریم بریری-اویسابراری-شایاشاهدبهروز