گزارش تصویری از کلاس های پژوهشی برگزار شده این هفته و آماده شدن دانش آموزان پژوهشگر جهت مسابقات پژوهشی پیش رو 
با آرزوی موفقیت روزافزون برای این عزیزان