جشن فارغ التحصیلی پایه نهم و جشنواره دستاوردهای دانش آموزی 

🌺موفقیتتان آرزوی قلبی ماست🌺