گزارش مراسم تجلیل از روز آتش نشان

مربوط به درس آمادگی دفاعی

با استعانت و یاری خداوند در تاریخ ۷ مهر ۹۷ با توجه به اینکه روز آتش نشانی و ایمنی نام گذاری شده   است ، در دبیرستان دخترانه ی سلام اسلام مراسم بزرگداشت و تجلیل از این روز برگزار گردید.

در زنگ تفریح سوم آتش نشانی که از قبل با وی هماهنگ شده بود در مدرسه حضور پیدا کردند و در مورد کارهایی که مربوط به آتش نشانی می باشد برای دانش آموزان توضیح دادند،همچنین سؤالاتی در رابطه با عملکرد آتش نشانی از دانش آموزان پرسیدند و آن ها نیز به سؤالات پاسخ مناسب دادند.

دانش آموزان با لباس کار و برخی از تجهیزات کار آتش نشانان که قابل مشاهده در مدرسه بود،آشنا شدند.

سپس خاموش کردن آتش با کپسول پودری به دانش آموزان داده شد.

بعد از آن یکی از دانش آموزان داوطلب شد تا به صورت آزمایشی عمل اتفاء حریق توسط کپسول را انجام بدهد.

در آخر هدیه ای جهت قدردانی و تجلیل روز آتش نشان از طرف مدرسه به ایشان تقدیم گردید.