برگزاری اردوی کارتینگ

 اولین اردوی پایگاه تابستانی در روز ۲۰ تیر ماه ۹۷ در محل باشگاه کارتینگ دانیال با حضور دانش آموزان پایه هفتم ، هشتم و نهم برگزار شد.

در این اردو دانش آموزان با ورزش پرهیجان اتومبیل رانی آشنا شدند و به رقابتی جذاب با یکدگیر پرداختند.