پیشرو در ارائه خدمات نوین آموزشی در کشور

دبیرستان دخترانه سلام اسلام

دبیرستان دخترانه سلام اسلام

پیشرو در ارائه خدمات نوین آموزشی در کشور

نام درس مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

درس حساب پایه نهم، مدرس خانم خسروشاهی

جلسه اول-حل تمرین های پیک-۹۹/۰۱/۱۶

حل تمرین های پیک – ۹۹/۰۱/۱۸

حل تمرین های پیک – ۹۹/۰۱/۱۸

جلسه دوم-حل تمرین های پیک-۹۹/۰۱/۱۸

حساب پایه نهم سرکار خانم خسروشاهی چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۰

حل تمرین های مجموعه تمارین صفحه ۶۹

 ۹۹/۰۱/۲۳

حل ادامه تمرین های مجموعه تمارین صفحه ۷۹

 ۹۹/۰۱/۲۳

زنگ دوم- ادامه حل تمرین های مجموعه تمارین

دوشنبه ۹۹/۰۱/۲۵

حل تمرین ۱۳ مجموعه تمارین

حساب (زنگ ۴) پایه نهم سرکار خانم خسروشاهی دوشنبه ۹۹/۰۱/۲۵

حساب (زنگ ۲) پایه نهم سرکار خانم خسروشاهی شنبه ۹۹/۰۱/۳۰

حساب (زنگ ۳) پایه نهم سرکار خانم خسروشاهی شنبه ۹۹/۰۱/۳۰

حساب پایه نهم سرکار خانم خسروشاهی دوشنبه ۹۹/۰۲/۱

حساب پایه نهم سرکار خانم خسروشاهی دوشنبه ۹۹/۰۲/۱

حساب (زنگ ۲) پایه نهم سرکار خانم خسروشاهی شنبه ۹۹/۰۲/۶

حساب (زنگ ۳) پایه نهم سرکار خانم خسروشاهی شنبه ۹۹/۰۲/۶

حساب پایه نهم سرکار خانم خسروشاهی دوشنبه ۹۹/۰۲/۸

حساب پایه نهم سرکار خانم خسروشاهی دوشنبه ۹۹/۰۲/۱۵

حساب پایه نهم سرکار خانم خسروشاهی چهارشنبه ۹۹/۰۲/۱۷

درس عربی پایه نهم، مدرس خانم کمیجانی

تدریس قواعد درس نهم- ۹۹/۰۱/۱۷

حل تمرین های درس نهم-۹۹/۰۱/۱۹

پرسش و پاسخ درس ۹- حل تمرین کتاب نشر الگو یکشنبه ۹۹/۰۱/۲۴

عربی (زنگ ۲) پایه نهم سرکار خانم کمیجانی سه شنبه ۹۹/۰۲/۲

عربی (زنگ ۳) پایه نهم سرکار خانم کمیجانی سه شنبه ۹۹/۰۲/۲

ادامه حل تست درس های ۵ و ۶

عربی پایه نهم سرکار خانم کمیجانی سه شنبه ۹۹/۰۲/۱۶

عربی پایه نهم سرکار خانم کمیجانی سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳

درس فیزیک پایه نهم ، مدرس خانم رمضانی

رفع اشکال تمرین های پیک-۹۹/۰۱/۱۸

فصل۹-تدریس انواع ماشین ها و انواع اهرم ها-۹۹/۰۱/۱۹

فیزیک پایه نهم سرکار خانم رمضانی چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۰

ادامه تدریس فصل۹-بخش اهرم ها و ماشین ها

شنبه ۹۹/۰۱/۲۳

مرور فرمول های جلسه قبل و حل مسئله

دوشنبه ۹۹/۰۱/۲۵

فیزیک پایه نهم سرکار خانم رمضانی دوشنبه ۹۹/۰۱/۲۵

فیزیک و شیمی پایه نهم سرکار خانم رمضانی چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۷

فیزیک پایه نهم سرکار خانم رمضانی شنبه ۹۹/۰۱/۳۰

فیزیک و حساب پایه نهم دوشنبه ۹۹/۰۲/۱

حل تست فیزیک و حل تست حساب

فیزیک پایه نهم سرکار خانم رمضانی پایه نهم سه شنبه ۹۹/۰۲/۲

چهارشنبه ۹۹/۰۲/۳

حل تست فیزیک

فیزیک پایه نهم سرکار خانم رمضانی شنبه ۹۹/۰۲/۶

فیزیک پایه نهم سرکار خانم رمضانی دوشنبه ۹۹/۰۲/۸

فیزیک پایه نهم سرکار خانم رمضانی سه شنبه ۹۹/۰۲/۹

فیزیک پایه نهم سرکار خانم رمضانی شنبه ۹۹/۰۲/۱۳

فیزیک پایه نهم سرکار خانم رمضانی چهارشنبه ۹۹/۰۲/۱۷

فیزیک پایه نهم سرکار خانم رمضانی شنبه ۹۹/۰۲/۲۰

فیزیک پایه نهم سرکار خانم رمضانی دوشنبه ۹۹/۰۲/۲۲

درس زیست زمین شناسی پایه نهم، مدرس خانم معالج

حل تمرین های پیک- ۹۹/۰۱/۱۸

درس زیست پایه نهم – پرسش و پاسخ از فصل ۱۴– ۹۹/۰۱/۲۰

زیست پایه نهم سرکار خانم معالج سه شنبه ۹۹/۰۲/۱۶

درس ادبیات پایه نهم، مدرس خانم یونسی

درس ادبیات فارسی-نهم-تدریس درس ۱۶-شنبه۹۹/۰۱/۲۳

یادآوری واژه درس ۱۶ به همراه حل تمرین سه شنبه ۹۹/۰۱/۲۶

ادبیات فارسی پایه نهم سرکار خانم یونسی یکشنبه ۹۹/۰۱/۳۱

ادبیات فارسی پایه نهم سرکار خانم یونسی سه شنبه ۹۹/۰۲/۲

ادبیات فارسی پایه نهم سرکار خانم یونسی شنبه ۹۹/۰۲/۶

ادبیات فارسی پایه نهم سرکار خانم یونسی شنبه ۹۹/۰۲/۱۳

ادبیات فارسی پایه نهم سرکار خانم یونسی یکشنبه ۹۹/۰۲/۱۴

درس هندسه پایه نهم ، مدرس خانم مرتضوی

جلسه اول-دوره فصل ۳- ۹۹/۰۱/۱۸

جلسه دوم-دوره فصل ۳- ۹۹/۰۱/۱۸

درس زبان انگلیسی پایه نهم

تدریس درس پنجم-۹۹/۰۱/۱۷ خانم تمدنی

تدریس درس ۶ خانم ذوالفقاری

یکشنبه ۹۹/۰۱/۲۴

 خانم ذوالفقاری یکشنبه ۹۹/۰۱/۳۱

درس ۴ prospect

زبان انگلیسی پایه نهم سرکار خانم ذوالفقاری یکشنبه ۹۹/۲/۲۱

درس پیام های آسمانی پایه نهم، مدرس خانم

با ما در ارتباط باشید :

اگر پیام خود را ارسال کردید منتظر پاسخ ما باشید

نظر اولیا و مربیان و دانش آموزان

اولیا و دانش آموزان عزیز ما را از نظرات خود با اطلاع نمایید ، خواهشمندیم از قسمت تماس همین صفحه پیشنهادهای سازنده خود را برای ما ارسال نمایید.

با سپاس
© تمامی حقوق سایت متعلق به مدرسه سلام اسلام می باشد. - Enfold Theme by Kriesi