۱۳ سال زندگی به رنگ سلام

آشنایی با روند پذیرش و ثبت اطلاعات خود برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم در دبیرستان سلام اسلام دوره دوم