🌼 سلام خدمت اولیای گرامی.

🔴 دومین جلسه مشاوره روانشناسی آنلاین ویژه اولیای محترم در سامانه ی تراز با حضور استاد خوشبازان برگزار می گردد.

🟣 موضوع: ارتقاء خودباوری در نوجوانان.

🕔 زمان: سه شنبه ۱۶ دی ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۷