دپارتمان روان شناسی مجموعه دبیرستان سلام اسلام – متوسطه دوم ، شرایط ویژه ای برای اولیا و دانش آموزان و همچنین همکاران فراهم آورده است تا از خدمات روان شناختی  بهره مند گردند.

از برنامه های این واحد می توان به  موارد زیر اشاره کرد :

  • برگزاری دوره های آموزشی مختص اولیاُ دانش آموزان و همکاران
  • برگزاری آزمون های روان سنجی
  • مشاوره فردی دانش آموز و اولیا
  • مشاوره اولیا و دانش آموز در کنار هم و با حضور یکدیگر
  • مشاوره های گروهی دانش آموزان
  • برگزاری کارگاه های مشاوره برای کادر
  • برگزاری کارگاه های مشاوره برای اولیا
  • برگزاری کارگاه های مشاوره برای دانش آموزان
Print Friendly, PDF & Email