🟡 عرفه، معرفت یار به دلدار بوَد

عرفه، جلوه گه دیده ی بیدار بوَد

عرفه، راز و نیاز است به پهنای وجود

عرفه، گریه ی عشق است به هنگام سجود

🔵 روز عرفه، روز معرفت، روز زدودن قلب از غبار عصیان و روز خدا و خدایی شدن است. عرفه، روز رویش گلستان رحمت، روز نگین انگشتری ذی الحجّه و روز استجابت دعاست.

🔴 نهم ذی الحَجّه، روز عرفه، روز دعا و نیایش و بارش چشم های خاکیان پر برکت باد.

🟢 پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

“ما مِن یَومٍ أَکثَرَ أَن یُعتِقَ اللَّهُ فِیهِ عَبدَاً مِنَ النّارِ مِن یَومِ عَرَفَهَ.”

خداوند در هیچ روزی به اندازه ی روز عرفه، بندگان را از آتش دوزخ نمی‏رهاند.

(صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۰۷)

Print Friendly, PDF & Email