گپی با مدال آوران-قسمت دوم
فیلم مصاحبه با آقای آرمین عطارد
دانش آموز پایه یازدهم متوسّطه دوم سلام اسلام
دارنده ی مدال برنز المپیاد کشوری کامپیوتر سال ۱۳۹۹
Print Friendly, PDF & Email