🟢 فیلم مصاحبه با آقای محمّد حسینی

🔴 دانش آموز پایه دوازدهم متوسّطه دوم سلام اسلام

🔵 دارنده ی مدال نقره المپیاد کشوری کامپیوتر سال ۱۳۹۹

🟡 دارنده ی مدال برنز المپیاد کشوری کامپیوتر سال ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email