✨ موفّقیت دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم، آقایان آرمین عطارد و امیرمحمّد نظامی در کسب مدال نقره المپیاد کشوری کامپیوتر را به خانواده ی بزرگ سلام تبریک می گوییم.

Print Friendly, PDF & Email