✨ موفّقیت دانش آموزان عزیزمان آرمین عطارد و امیرمحمّد نظامی در آزمون مرحله ی دوم المپیاد کشوری رشته کامپیوتر را به خانواده ی بزرگ سلام تبریک می گوییم.

Print Friendly, PDF & Email