نشست اولیای محترم با مشاور

🔴 برگزاری نشست اولیای محترم با مشاور پایه ی دوازدهم جناب آقای اشرف پور.