🖥 مجموعه کلیپ های انگیزشی یک نکته، یک نگاه

🔹 موضوع: هنگامه نقره ای کنکور

👨‍💻 استاد: جناب آقای اشرف پور(مشاور پایه دوازدهم)