کلاس آنلاین – درس عربی

🖥 گزارش تصویری کلاس های آنلاین(عربی_پایه دهم).
👨‍💻استاد: جناب آقای جالیزی