🥇👌🥇👌🥇
خبر مسرّت بخش *کسب رتبه های ممتاز در کنکور سراسری ١۴٠٠* و تکرارحدیث افتخارآفرینی دانش آموزان *دبیرستان سلام اسلام* ، نوید بخش فردایی بهتر برای این مجموعه و کشور عزیزمان می باشد.

بدون شک کسب این موفّقیت های غرور آفرین، نشانگر عنایت الهی، همّت و تلاش دانش آموزان با استعداد و همکاران دلسوزی است که دل در گروِ سربلندی ایران عزیز دارند.

🔶🔷 رتبه های زیر ٢۵٠٠ در کنکور ١۴٠٠ رشته های *ریاضی و تجربی* :

١- آریا کلانتری
٢- امیرحسین تاجرنیا
٣-محمّدحسین کاظمی
۴- پویان حیدرشناس
۵- یاشار رضایی
۶- محمّدامین ده بزرگی
٧- محمّد حسینی
٨- سپهرعلی قلی زاده
٩- هیربُد زاهدی
١٠- نیما آقاکوچک
١١- امیراتابک امیری
١٢-وحید صحّاف امین
١٣- امیرحسین حسینی

➖➖➖➖➖➖➖

🔹🔸رتبه های زیر ١٠٠٠ *گروه هنر و زبان* :

١- نیما آقاکوچک
٢- امیرحسین تاجرنیا
٣- محمّد حسینی
۴- آریا کلانتری
۵- محمّدحسین کاظمی
۶- محمّدامیر ده بزرگی
٧-سپهرعلی قلی زاده
۸-یاشار رضایی

🏅💪🏅💪🏅

Print Friendly, PDF & Email