آغاز مراحل پذیرش ۱۴۰۱-۱۴۰۰

مجموعه مدارس سلام در شروع دهه سوم فعالیت خود، با پیاده‌ سازی طرح های زیربنایی تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزشهای فرهنگی و دستاوردهای علمی و با هدف جذب دانش آموزان مستعد در حوزه‌های مختلف، مراحل پذیرش خود را در سطح کشور و در تمامى مقاطع آغاز مى‌نماید.

اگر شما دانش آموز مستعدى هستید و یا پدر و مادرى آینده‌نگر مى‌باشید، مى‌توانید با درج اطلاعات اولیه خود در سامانه ثبت نام اطلاعات لازم را از کارشناسان سلام دریافت نمایید.