اولین حضور دانش آموزان سخت کوش دبیرستان پسرانه اسلام در مسابقات رباتیک دانشگاه امیرکبیر AUTCUP انتخابی مسابقات جهانی دانمارک