اهداف ورزشی

  • شکل دهی فضای آموزشی که در آن به شادابی، تحرک، تندرستی و تربیت بدنی اهمیت داده می شود.
  • پرورش دانش آموزانی با آمادگی جسمانی قابل قبول
  • یادگیری و پیگیری حداقل یک رشته تخصصی ورزشی در طول سه سال تحصیلی
  • تشکیل تیم های ورزشی و شرکت در مسابقات مختلف

افتخارات ورزشی در سال ۱۳۹۶- ۱۳۹۷

افتخارات ورزشی دانش آموزان سلام اسلام پسرانه دوره اول

علی اجاقی نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک شنا اول
شهریار امیری نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طناب کشی اول
امیر حسین استقامت نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طناب کشی اول
محمد ازگلی نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طناب کشی اول
علی اجاقی نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طناب کشی اول
آریان ناصری نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طناب کشی اول
امیر حسین قائم نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طناب کشی اول
مهدی عبا باف نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طناب کشی اول
شروین شریفیان نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طناب کشی اول
علیرضا احمدی نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طناب کشی اول
آروین جمشیدی نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طناب کشی اول
امیر باربد بارانی هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک شنا اول
آرتین عزیزان هشتم مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه طناب کشی اول
ایلیا رفیع زاده هفتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک شنا اول
علی اجاقی نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک شنا دوم
مهدی نوبخت نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام والیبال دوم
عرفان رضائی نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام والیبال دوم
امیر علی ناظریان نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام والیبال دوم
محمد مالکی نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام والیبال دوم
محمد رضا باقری نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام والیبال دوم
نامی لطفی نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام پینگ پنگ دوم
پویان حیدر شناس نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام پینگ پنگ دوم
امیر علی کاظمی هشتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام والیبال دوم
مسیحا علیین هشتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام والیبال دوم
امیر علی فخرالدین هشتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام پینگ پنگ دوم
کارن علیزاده هشتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طناب زنی دوم
امیر بارد بارانی هشتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام شنا کرال دوم
تکین فتحی زاده هفتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام والیبال دوم
محمد حسن کاظمی هفتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام والیبال دوم
ارشان چراغی هفتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام پینگ پنگ دوم
ایلیا رفیع زاده هفتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام شنا کرال دوم
مهدی نوبخت نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک والیبال سوم
عرفان رضائی نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک والیبال سوم
امیر علی ناظریان نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک والیبال سوم
محمد مالکی نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک والیبال سوم
محمد رضا باقری نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک والیبال سوم
وحید صحاف امین نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام بسکتبال سوم
امید سجادی نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام بسکتبال سوم
پارسا نصرتی نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام بسکتبال سوم
ارشیا داننده نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام بسکتبال سوم
امیر علی روحی حسینی نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام بسکتبال سوم
احسان فرامرز آهنگری نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام بسکتبال سوم
یاسین طالعی نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام بسکتبال سوم
سیدعلی اجاقی نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام شنا کرال سوم
امیرطاها تبریزی نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام شنا قورباغه سوم
امیر علی کاظمی هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک والیبال سوم
مسیحا علیین هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک والیبال سوم
داریوش منوچهری هشتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام بسکتبال سوم
امیرعلی فخرالدین هشتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام پینگ پنگ سوم
ایلیا رفیع زاده هفتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک شنا سوم
تکین فتحی زاده هفتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک والیبال سوم
محمد حسن کاظمی هفتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک والیبال سوم

دیگر افتخارات

افتخارات دانش آموزان سلام اسلام پسرانه دوره اول

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi