زمانی- مکانیک

امین زمانی

تدریس مکانیک

مهدی پور- ربات امدادگر

حسین مهدی پور

تدریس مسیریاب

علی آموزگار

تدریس بازی سازی

دائمی - فوتبالیست

فریبرز دائمی

تدریس ربات فوتبالیست

فرشید رحیمی

تدریس معماری

دکتر ایوانی- پزشکی

مهدی ایوانی

تدریس پزشکی

سعید خالقی

تدریس هوافضا

هومن غریب زاده

تدریس ماشین های شیمیایی