محمدرضا همدانی

تدریس مشاوره

سابقه ۱۲ سال سابقه فعالیت

امیرحسین روستایی

تدریس مشاوره

سابقه ۱۳ سال فعالیت

نورایی

سیاوش نورایی

تدریس مشاوره

سابقه ۱۸ سال فعالیت

سید حسن گلمحمدی

درس زیست و زمین شناسی

۱۳ سال سابقه تدریس

حسام خلج طهرانی

حسام خلج طهرانی

تدریس حساب

۱۲ سال سابقه تدریس

سید سینا ساداتی شاد

تدریس مطالعات اجتماعی

۱۷ سال سابقه تدریس

مهدی محمودی

تدریس آزمایشگاه

۱۰ سال سابقه تدریس

رضا اسکندری

تدریس آمادگی دفاعی

سابقه ۲۷ سال تدریس

حسین مجد آبادی

تدریس قرآن

سابقه ۱۴ سال تدریس

سید محمد نورانی

تدریس ورزش

۱۵ سال سابقه تدریس

کمال مرادی

تدریس املا و انشا و ادبیات

۱۲ سال سابقه تدریس

محسن سلیمانی

تدریس ادبیات و تفکر

۱۵ سابقه تدریس در مدارس

علی محمودی خواه

تدریس زیست و زمین شناسی

۲۵ سال سابقه تدریس

سعید عرب زاده

تدریس پیام آسمانی

۱۴ سال سابقه تدریس در مدارس

سید ابولحسن میرمحمد حسینی

تدریس فیزیک و شیمی

۷ سال سابقه تدریس در مدارس

پیمان خوش راه

تدریس فیزیک و شیمی

۱۱ سال سابقه تدریس

محسن اوجاقی

تدریس رایانه

۸ سال سابقه تدریس

شهرام ریحانی قدیم

تدریس عربی

سابقه ۳۴ سال تدریس در مدارس

مهدی اسکندری

تدریس عربی

۴ سال سابقه تدریس

آقای حکیم سیما

تدریس ادبیات و املا

۱۵ سال سابقه تدریس

آقای بابائیان

تدریس هندسه

۱۲ سال سابقه تدریس در مدارس

حامد هلاکویی

تدریس کارو فناوری

۶ سال سابقه تدریس

حسن قبولی فخرآبادی

تدریس حساب

۷ سال سابقه تدریس در مدارس

محمد حسین کلهر

تدریس حساب

۱۱ سال سابقه تدریس

سید محمدحسین شریفی

تدریس هندسه

۱۶ سال سابقه تدریس در مدارس