کاروان تیم هاى رباتیک سلام اسلام با کسب سه مقام ارزشمند :
اول مسابقات فوتبالیست سبک وزن پرایمرى دختران و جواز شرکت در مسابقات جهانى ٢٠١٨ کانادا
اول سوپر تیم مسابقات فوتبالیست سبک وزن پرایمری پسران
اول سوپر تیم مسابقات امدادگر سکندری پسران
در مسابقات ایران اُپن ، کلکسیون افتخارات رباتیک خود را تکمیل تر کرد .
با تشکر از تلاش یکساله اعضاى سختکوش تیم هاى شرکت کننده و مربیان محترم تیم ها و معاونین پژوهشى مجموعه و همراهى اولیاى گرامى وبا امید کسب موفقیت هاى بیشتر در آینده درخشانى که از آن ماست.