تیم کواسپیس پرایمری سلام اسلام موفق به کسب مقام بهترین ارائه در مسابقات ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه تایلند ٢٠١٧ گردید.