مسابقات بین المللی ربوکاپ ایران ۲۰۱۸

سیزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران ۲۰۱۸، در سه بخش دانش‌آموزی، دانشجویی و کاربردی در لیگ‌های مختلف برگزار شد.

سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران ۲۰۱۸، با حضور ۴۷۸ تیم داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.  این مسابقات در ۳ بخش لیگ‌های دانش آموزی، دانشجویی و بخش کاربردی در سالن‌های ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۲۷ نمایشگاه‌ بین المللی تهران برگزار شد.

کسب مقام اول مقام اول مسابقات فوتبالیست سبک وزن مقدماتی بخش بیگ فیلد مسابقات بین المللی ربوکاپ ایران ۲۰۱۸

افتخار مقام اول مسابقات فوتبالیست سبک وزن مقدماتی بخش بیگ فیلد توسط دانش آموزان:  آرین ایزدپناه، محمدرضا امین الدوله، علی کیانوش، رادین خوانساری، تکین فتحی زاده و مقام اول مسابقات امدادگر خط بخش سوپرتیم: اشکان مجیدی، امیرعلی روحی، یاشار رضایی کسب گردید.

سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران ۲۰۱۸، با حضور ۴۷۸ تیم داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.  این مسابقات در ۳ بخش لیگ‌های دانش آموزی، دانشجویی و بخش کاربردی در سالن‌های ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۲۷ نمایشگاه‌ بین المللی تهران برگزار شد.