افتخارات آموزشی در سال ۱۳۹۶ – ۱۳۹۵

افتخارات آموزشی دانش آموزان سلام اسلام پسرانه دوره اول

کسب مدال برنز مسابقات جهانی ریاضیات کره شمالی توسط دانش آموز امیر حسین بخشی

رتبه ۲ آزمون جامع (۳،۲،۱) مدارس برتر توسط پایه هشتم – سال تحصیلی ۹۶-۹۵

رتبه یک آزمون جامع (۳) مدارس برتر توسط پایه نهم – سال تحصیلی ۹۶-۹۵