جشنواره نوجوان خوارزمی

جشنوراهٔ خوارزمی

جشنواره علمی در ایران است که توسط سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار می‌گردد. نام این جشنواره از نام محمد بن موسی خوارزمی دانشمند مشهور ایرانی گرفته شده‌است. این جشنواره از سال ۱۳۶۶ به صورت بین‌المللی آغاز به کار نمود. سپس در سال ۱۳۶۸ با هدف جلب مشارکت دانش آموزان، بخش دانش‌آموزی نیز به آن اضافه گردید. پس از آن با طی ۱۰ سال فعالیت در حوزهٔ بین‌المللی اولین دورهٔ این جشنواره در قالب جشنوارهٔ جوان خوارزمی در سطح ملی با مشارکت وزرات آموزش و پرورش آغاز گردید. همچنین از سال ۹۳ بخش نوجوان خوارزمی نیز ویژهٔ دانش‌آموزان متوسطه اول به جشنواره افزوده شد.

جشنواره نوجوان خوارزمی ویژه دانش‌آموزان دوره اول متوسطه است که به آنها کمک می‌کند دانش و فناوری را با زندگی و فرهنگ جامعه خود مرتبط کنند، این جشنواره میل یادگیری و راه و روش یادگیری را به دانش‌آموزان می‌آموزد.

ارتقای دانش، مهارت و نگرش دانش‌آموزان در زمینه پژوهش و شیوه کشف و حل خلاقانه مسائل، فرصت‌آفرینی برای رشد و شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌های دانش‌اموزان و کمک به فرآیند هدایت تحصیلی آنها و ایجاد زمینه مناسب برای اجرای مطلوب برنامه‌های درسی از اهداف برگزاری این جشنواره است.

جشنواره نوجوان خوارزمی

  • مقام اول جشنواره نوجوان خوارزمی- بخش زبان انگلیسی: علیرضا آقایاری- آرین عادلی- آرین ورنوس- آرتین عزیزیان- دانیال تمیزی
  • کسب مقام برگزیده ی منطقه ایی جشنواره نوجوان خوارزمی: در بخش سمینارهای علمی – معماری (امیرسالار ناصری- سام زمانی)
  • کسب مقام برگزیده ی منطقه ایی جشنواره نوجوان خوارزمی: در بخش سمینارهای علمی- پزشکی(امیرمحمد نظامی- محمدارشیا میرزایی)
  • کسب مقام برگزیده ی منطقه ایی جشنواره نوجوان خوارزمی: بخش ادبیات فارسی(یاشار رضایی)
  • کسب مقام برگزیده ی منطقه ایی جشنواره نوجوان خوارزمی: بخش آزمایشگاه(محمدمهدی بهادری- ارشان چراغی)

کسب مقام اول جشنواره نوجوان خوارزمی در بخش زبان انگلیسی توسط آقایان آرین ورنوس،آرین عادلی، آرتین عزیزیان و دانیال تمیزی را به خانواده بزرگ سلام تبریک می گوییم.