حضوردرخشان دانش آموزان اسلام در مسابقات گرین فستیوال

  • کسب مقام اول در مسابقات زمستانه سبز آموزش و پرورش در بخش مقالات پژوهشی معماری توسط آقایان امیرسالار ناصری و سام زمانی
  • کسب مقام تیم منتخب هیئت داوران در مسابقات زمستانه سبز آموزش و پرورش در بخش مقالات پژوهشی معماری توسط آقایان رادین یونسی، سینا اتحادیه، آرمین صادقی و شایان غلامعلی
  • کسب مقام جوانترین تیم برنامه نویس در مسابقات زمستانه سبز آموزش و پرورش در بخش تورنمنت برنامه نویسی توسط آقایان رادین خوانساری، بردیا محمدی زاده و هیراد سجده