مسابقات جونیورکاپ ۲۰۱۹

دوازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی ایران جونیورکاپ juniorcup2019 به صورت یک تورنمنت دو روزه در نیمه دوم اسفند ماه ۹۷ در ده رشته مسابقاتی به میزبانی دبیرستان فرزانگان ۴ تهران برگزار شد. با توجه به ویژه گی های منحصر به فرد این مسابقات و نحوه برگزاری آن که توانست طیف گسترده ای از مخاطبان را جذب نماید، کمیته فنی مسابقات با هماهنگی مسئولین قصد دارد برای نخستین بار المپیاد رباتیک ایران را زیر نظر بنیاد ملی نخبگان برگزار نماید. دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد رباتیک طی یک فرآیند علمی به صورت تئوری و عملی مدال آوران طلایی، نقره ایی و برنزی خواهند شد تا از امتیازات نخبگان رباتیک در مراکز علمی داخلی و بین المللی بهره مند گردند.

لیگ های المپیاد رباتیک / لیگ فوتبالیست وزن آزاد / لیگ امدادگر الف / لیگ برنامه نویسی PACM / لیگ مسیریاب ساده / لیگ فوتبالیست وزن سبک ابتدایی / لیگ امدادگر ب / لیگ برنامه نویسی AI / لیگ مسیریاب پیشرفته / لیگ فوتبالیست  / وزن سبک / لیگ امداد فضای مشترک / لیگ کمیکار

مقام های برتر مسابقات جونیورکاپ ۲۰۱۹

مقام اول رشته کواسپیس پیشرفته: علیرضا آقایار، کسری علی اکیر شیرازی

مقام اول رشته مسیریابک مهدی ریسمان سنج، علیرضا تاج بان

مقام اول رشته فوتبالیست سبک وزن: آرین ایزدپناه، محمدرضا امین الدوله، علی کیانوش، رادین خوانساری

مقام اول رشته فوتبالیست لیگ بیگ فیلد: آرین ایزدپناه، محمدرضا امین الدوله، علی کیانوش، رادین خوانساری

مقام دوم رشته فوتبالیست سبک وزن: محمدمتین نعمت الهی، کیاشا فیضیان، مسیحا نجبایی، پوریا عسگری، پوریا عزیزی، محمد صالح پوریان

دوازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی جونیورکاپ ۲۰۱۹
چهارشنبه ۱۹دی ماه ۹۷ اولین جلسه کمیته ملی رباتیک دانش آموزی جونیور کاپ با هدف تعیین زمان و مکان دوازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی با مسئولین دبیرستان فرزانگان ۴برگزار گردید. به دنبال آن تصمیم گرفته شد تا در روزهای ۲۳و۲۴ اسفند ۹۷ به میزبانی دبیرستان فرزانگان ۴ تهران دوازدهمین دوره این مسابقات در سه بخش برگزار گردد.
در بخش اول :مسابقات رباتهای واقعی لیگ های فوتبالیست وزن سبک و سنگین ،لیگ رباتهای امدادگر الف،رباتهای مسیر یاب ساده و پیشرفته برگزار شد.
در بخش دوم :مسابقات شبیه سازی رباتها،لیگ های امدادگر فضای مشترک،ربات های بازی فوتبالیست،آنالیز فوتبالیست و گزارش گری فوتبالیست برگزار شد.

و در بخش سوم :المپیاد رباتیک برگزار شد.