مسابقات لکوکاپ دانشگاه شریف

لکوکاپ شریف – ۱۳

به گزارش روابط عمومی لکو، سیزدهمین جشنواره ی ملی خلاقیت های علمی پژوهشی لکوکاپ ، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷در دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

در این دوره ۱۰ لیگ مسابقاتی و ۲۲ لیگ کارگاهی در قالب رشته هاییلکوروبو(روباتیک) ، لکومس(محاسبات ذهنی و چرتکه ) ، لکوکیدز(مهندسی خلاقیت) ، لکوکیو(مزرعه فکر) ، لکولب(علم آزمایشگاه ) ، لکوپل(پل ماکارونی) ، لکوفلای(هوافضا) ، لکو تری دی (طراحی سه بعدی ) ، لکو دومینو (دومینو ) ، لکو کمیکار(ماشین سوخت شیمیایی) و … برگزار شد.

یک میلیارد و دویست میلیون ریال جوایز نقدی برای این دوره در نظر گرفته شده است و افراد برتر به مسابقات جهانیدوبی اعزام خواهند شد.

مقام اول رشته کمیکار، مسابقات لکوکاپ دانشگاه شریف

افتخار مقام اول رشته کمیکار، مسابقات لکوکاپ دانشگاه شریف را دانش آموزان : آرمان معروف، محمد متین مسلمی، ارشیا اسماعیل زاده  کسب نمودند

در این دوره ۱۰ لیگ مسابقاتی و ۲۲ لیگ کارگاهی در قالب رشته هاییلکوروبو(روباتیک) ، لکومس(محاسبات ذهنی و چرتکه ) ، لکوکیدز(مهندسی خلاقیت) ، لکوکیو(مزرعه فکر) ، لکولب(علم آزمایشگاه ) ، لکوپل(پل ماکارونی) ، لکوفلای(هوافضا) ، لکو تری دی (طراحی سه بعدی ) ، لکو دومینو (دومینو ) ، لکو کمیکار(ماشین سوخت شیمیایی) و … برگزار شد.