مسابقات پژوهشی آرشی کاپ

دومین دوره مسابقه ملی دانش اموزی آرشی کاپ ۱۷ اسفند ماه ۹۷ از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ در سرای محله اباذر با حمایت خانه خلاقیت برگزار خواهد شد. ضمنا اختتامیه این مسابقه در همان روز ۱۷ اسفند ماه ساعت ۱۸ برگزار شد.

مقام های برتر مسابقات پژوهشی آرشی کاپ

مقام اول  بخش مقالات پژوهشی معماری: امیرسالار ناصری، سینا اتحادیه، مهیار دهقانی، رادین یونسی

برگزیده  بخش مقالات پژوهشی معماری: کارن احمدی، آرسام شعرایی راد، علی غمین

دومین دوره مسابقه ملی دانش اموزی آرشی کاپ ۱۷ اسفند ماه ۹۷ از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ در سرای محله اباذر با حمایت خانه خلاقیت برگزار خواهد شد. ضمنا اختتامیه این مسابقه در همان روز ۱۷ اسفند ماه ساعت ۱۸ برگزار شد.