جشنواره ایده و اختراعات کوشینگ – تایوان ۲۰۱۹

جشنواره و نمایشگاه اختراعات کوشینگ – تایوان (EXPO 2019)

kaohsiung international invention and design expo (kide) 2019

کنگره بین المللی مالکیت فکری و تجاری سازی اختراعات در تایوان با همکاری دولت ، شورای توسعه تجارت (اچ کی تی دی سی) و فدراسیون جهانی مخترعان (ایفیا) از تاریخ ۱۳ الی ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۸ به مدت ۳ روز و با حضور بیش از ۸ هزار شرکت کننده از ۶۰ کشورجهان برگزار گردید.
اسکپو جهانی درطول سه روز برگزاری شاهد نشست های علمی –تخصصی ، کارگاهای عملیاتی و گفتگوهای جمعی نوآورانه در زمینه اختراعات ، نوآوری و استارت آپها صنعتی و دانشگاهی بود.

فدراسیون جهانی مخترعان از ارکان اصلی این اکسپوی جهانی محسوب میگردد و هر ساله تعدادی از نوآوری های منتخب فدراسیون پس از ارزیابی دقیق توسط کارشناسان و داوران بین المللی به مرجع برگزاری ارسال می گردد.

کسب مدال طلا و نقره در بخش مقالات علمی- پژوهشی مهندسی مواد در جشنواره ایده و اختراعات کوشینگ- تایوان ۲۰۱۹

افتخار کسب مدال طلا و نقره در بخش مقالات علمی- پژوهشی مهندسی مواد در جشنواره ایده و اختراعات کوشینگ- تایوان ۲۰۱۹

توسط دانش آموزان: مدال طلا آقای بارمان غریبی و مدال نقره آقای امیرمحمد کدخدایی کسب گردید.

kaohsiung international invention and design expo (kide) 2019

فدراسیون جهانی مخترعان از ارکان اصلی این اکسپوی جهانی محسوب میگردد و هر ساله تعدادی از نوآوری های منتخب فدراسیون پس از ارزیابی دقیق توسط کارشناسان و داوران بین المللی به مرجع برگزاری ارسال می گردد.