افتخارات مسابقات فرهنگی منطقه ۱ آموزش و پرورش

َافتخارات مسابقات فرهنگی منطقه ۱ آموزش و پرورش

کسب افتخارات مسابقات فرهنگی منطقه ۱ آموزش و پرورش

تئاتر دانش آموزی مدرسه سلام اسلام

ریچر مقصر نیست…!!!

نمایشنامه خوانی دانش آموزی مدرسه سلام اسلام

پیر رنجور

کسب مقام سوم بخش سوپرتیم در مسابقات بین المللی ۲۰۱۵ چین

[bt_bb_section layout="wide" top_spacing="medium" bottom_spacing=""…

مقام اول در بخش اصلی مسابقات بین المللی ربوکاپ ۲۰۱۴ برزیل

[bt_bb_section layout="wide" top_spacing="medium" bottom_spacing=""…