اهداف آموزشی

  • ایجاد فضای مناسب تفکر،تحقیق‌ و خلاقیت
  • پرورش‌ روحیه‌ یادگیری مستمر
  • پرورش روحیه سخت کوشی داوطلبانه
  • شناخت، پرورش‌ وهدایت‌ استعدادهایدانش آموز
  • آموزش علوم‌ و مهارتهای‌ کاربردی به دانش آموز
  • تشویق به مطالعه به عنوان عادتی پسندیده
  • پرورش‌ روحیه‌ مشارکت‌ وهمکاری‌ درفعالیت‌های‌ گروهی

افتخارات آموزشی در سال ۱۳۹۷ – ۱۳۹۶

افتخارات آموزشی دانش آموزان سلام اسلام پسرانه دوره اول

آزمون جامع مدارس برتر کشور شماره ۱ سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۶

آزمون جامع مدارس برتر کشور شماره ۲ سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۶

جشنواره نوجوان خوارزمی

مسابقات جهانی ریاضی

اولین دوره مسابقات زیست پژوهشگر

بازدید هیأت دانشگاهی کشور روسیه از دبیرستان سلام اسلام

دیگر افتخارات

افتخارات دانش آموزان سلام اسلام پسرانه دوره اول

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi