اهداف آموزشی

  • ایجاد فضای مناسب تفکر،تحقیق‌ و خلاقیت
  • پرورش‌ روحیه‌ یادگیری مستمر
  • پرورش روحیه سخت کوشی داوطلبانه
  • شناخت، پرورش‌ وهدایت‌ استعدادهایدانش آموز
  • آموزش علوم‌ و مهارتهای‌ کاربردی به دانش آموز
  • تشویق به مطالعه به عنوان عادتی پسندیده
  • پرورش‌ روحیه‌ مشارکت‌ وهمکاری‌ درفعالیت‌های‌ گروهی

افتخارات آموزشی در سال ۱۳۹۸ – ۱۳۹۷

افتخارات آموزشی دانش آموزان سلام اسلام پسرانه دوره اول

شرکت دانش آموزان در باشگاه المپیاد مجموعه مدارس سلام

دیگر افتخارات

افتخارات دانش آموزان سلام اسلام پسرانه دوره اول

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi