اهداف آموزشی

  • ایجاد فضای مناسب تفکر،تحقیق‌ و خلاقیت
  • پرورش‌ روحیه‌ یادگیری مستمر
  • پرورش روحیه سخت کوشی داوطلبانه
  • شناخت، پرورش‌ وهدایت‌ استعدادهایدانش آموز
  • آموزش علوم‌ و مهارتهای‌ کاربردی به دانش آموز
  • تشویق به مطالعه به عنوان عادتی پسندیده
  • پرورش‌ روحیه‌ مشارکت‌ وهمکاری‌ درفعالیت‌های‌ گروهی

افتخارات آموزشی در سال ۱۳۹۹ – ۱۳۹۸

افتخارات آموزشی دانش آموزان سلام اسلام پسرانه دوره اول

رتبه های برتر دانش آموزان در آزمون جامع کشوری مدارس برتر آذر

دیگر افتخارات

افتخارات دانش آموزان سلام اسلام پسرانه دوره اول

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi