اهداف آموزشی

  • تقویت کارگروهی و آموزش مسئولیت پذیری، تقسیم کار، احترام متقابل درون گروهی و تبعیت از رهبری گروه
  • شناخت استعدادها و تلاش در جهت شکوفا شدن توانایی های دانش آموزان در زمینه های فرهنگی و هدایت و جهت دهی آنها
  • ترویج فرهنگ مطالعه، کتاب و کتابخوانی

تالار افتخارات آموزشی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹

افتخارات آموزشی دانش آموزان سلام اسلام پسرانه دوره اول

افتخارات هشتیمن دوره مسابقات فرهنگی هنرى ” اسوه حسنه “

افتخارات مسابقات فرهنگی منطقه ۱ آموزش و پرورش

دیگر افتخارات

افتخارات دانش آموزان سلام اسلام پسرانه دوره اول

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi