دبیران بخش زبان های خارجی

دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول)
https://eslam.salamsch.com/mschool/wp-content/uploads/2022/01/واحدیان.jpg

مسئول گروه زبان جناب آقای محمد واحدیان

با سابقه ۱۵ سال تدریس و مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان

 • سوپروایزر و مسئول گروه زبان انگلیسی مجموعه مدارس سلام ، ادب ، جهان آرا ، صدیقین ، پیام رستگاران ، شایستگان ، حنان و ….
https://eslam.salamsch.com/mschool/wp-content/uploads/2022/01/آقای-پور-غلامی.jpg

مدرس زبان انگلیسیجناب آقای مهران پورغلامی

با سابقه ۱۴ سال تدریس و مدرک کارشناسی ارشد

 • سابقه تدریس زبان انگلیسی و مطالعات اجتماعی
https://eslam.salamsch.com/mschool/wp-content/uploads/2022/01/آقای-سلطانی.jpg

مدرس زبان انگلیسیجناب آقای محمد سلطانی

سابقه ۱۲ سال تدریس در مدارس تهران

 • سابقه تدریس در مدارس صدیقین ، ملاصدرا ، دکتر حسابی ، جهان آرا ، سلام صادقیه ، سلام تجریش ، سلام اسلام ،
 • سابقه تدریس در آموزشگاههای استادان و آگاهان
 • سابقه فعالیت در دفاتر ترجمه رسمی تهران
https://eslam.salamsch.com/mschool/wp-content/uploads/2022/01/آقای-آصفی.jpg

مدرس زبان انگلیسیجناب آقای امیر محمد آصفی

۷ سال سابقه تدریس و مدرک کارشناسی آموزش زبان

 • یا سابقه تدریس در آموزشگاههای قلم چی ، زبان فاران ، ایرانمهر ، سفیر ، شکوه ، آرسان
 •  با سابقه تدریس در مدارس سلام اسلام ، سلام تجریش ، سلام فرجام ، سلام یوسف آباد ، سلام صدر ، موتلفه اسلامی ، سبحان ، سپهر معرفت
https://eslam.salamsch.com/mschool/wp-content/uploads/2022/01/چراغیان.jpg

مدرس زبان انگلیسیجناب آقای حمید چراغیان

با سابقه ۱۵ سال تدریس و مدرک کارشناسی آموزش زبان

 • سرپرست موسسات سفیر گفتمان ، ایرانمهر ، مجتمع فنی تهران و ….
 • کارشناس آموزش دانشگاه علمی کاربردی
 • تدریس در مدارس البرز ، سلام ، دکتر حسابی و …
https://eslam.salamsch.com/mschool/wp-content/uploads/2022/01/آقای-چراغی.jpg

مدرس زبان انگلیسیجناب آقای علی شیرمحمدعلی

با سابقه ۲۰ سال تدریس و مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان

 • دبیر و معاون آموزشی در آموزشگاه زبان
 • دبیر زبان دبیرستان های مفید ، علامه طباطبایی ، حکمت و سلام صادقیه
https://eslam.salamsch.com/mschool/wp-content/uploads/2022/01/صفی-آریان.jpg

مدرس زبان انگلیسیجناب آقای امیرارسلان صفی آریان

با سابقه ۵ سال تدریس و مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان

 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • سابقه تدریس در مدارس جهان آرا و سلام
 • سابقه تدریس در آموزشگاههای تهران