اختتامیه هشتمین جشنواره پژوهشی سلام کاپ 

🌺🏆🥇🥈🥉🏆🌺
حضور پر افتخار و کسب رتبه های درخشان توسط دانش آموزان پژوهشگر دبیرستان سلام اسلام در هشتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ را به خانواده بزرگ سلام اسلام تبریک می گوییم.
🌺🌺🌺🌺👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🌺🌺🌺🌺

اسامی نفرات برتر پروژهای عملی سلام کاپ

دوم سلام اسلام آرمین عطارد
باربد زاهدی
تورنمنت برنامه نویسی ۲ متوسطه اول
سوم سلام اسلام حسین مهریاری
علیرضا کابلی
تورنمنت برنامه نویسی ۳ متوسطه اول
لوح سلام اسلام
هیراد سجده
آرمان سیری
تورنمنت برنامه نویسی ۳ متوسطه اول
لوح سلام اسلام آرتین عزیزیان
امیرمحمد نظامی
تورنمنت برنامه نویسی ۲ متوسطه اول
سوم سلام اسلام سبحان عزیزی
محمدحسین فقیهی
حسام الدین حجتی
راکت آبی ۳ متوسطه اول
لوح سلام اسلام علیرضا انصاری
پوریا نوروزی
راستین یکانی فرد
راکت آبی ۳ متوسطه اول
لوح سلام اسلام امیررضا جعفریان
آرتین خدادادی
پارسا ابوالحسنی
راکت آبی ۳ متوسطه اول
اول سلام اسلام امیرعلی غلامی
امیرعلی کاظمی
سورنا خدایار
فراز خرم آبادی
هاورکرافت ۴ متوسطه اول
دوم سلام اسلام کیاشا فیضیان
محمد صالح پوریان مسیحا نجبایی
محمدمتین نعمت الهی پوریا عزیزی
فوتبالیست سبک وزن ۴ متوسطه اول
سوم سلام اسلام آرین ایزدپناه
رادین خوانساری
علی کیانوش
محمدرضا امین الدوله
فوتبالیست سبک وزن ۴ متوسطه اول
لوح سلام اسلام تکین فتحی زاده
اردشیر منصوری
هومان میرمطلبی
امیرمحمد کدخدایی
فوتبالیست سبک وزن ۴ متوسطه اول
اول سلام اسلام سید ارشیا ایزدی
دانیال صفاریان
محمد امین رحمانی
سروش مستوفی
فوتبالیست وزن آزاد ۴ متوسطه اول
سوم سلام اسلام علیرضا آقایاری
کسری علی اکبر شیرازی
سید علی طاهری
پوریا حجاریان کاشانی
کواسپیس-سکندری ۴ متوسطه اول
سوم سلام اسلام ایلیا عبداللهی
اوستا عبدالحسین پور
مهدی ریسمان سنج
مسیریاب ۳ متوسطه اول
لوح سلام اسلام امیرطاها جوانمرد
پدرام حاج کاظمیان
سینا اصطهباناتی
علی روشناس
محمد امین چراغزاده
مسیریاب ۵ متوسطه اول
اول سلام اسلام امیر عرشیا اسماعیل زاده
محمد متین مسلمی
آرمان معروف
ماشین شیمیایی ۳ متوسطه اول
سوم-مشترک سلام اسلام مسیحا علیین
کیارش دلدار کاشانی
آرسام پاک سرشت
ماشین شیمیایی ۳ متوسطه اول

 

اسامی نفرات برتر پروژهای پژوهشی سلام کاپ

اول سلام اسلام کورش نجاتی پژوهش پزشکی ۱ متوسطه اول
دوم سلام اسلام پارسا بیهقی پژوهش پزشکی ۱ متوسطه اول
دوم سلام اسلام علی عبادی
بارمان غریبی
پژوهش پزشکی ۲ متوسطه اول
سوم سلام اسلام آرین ایزدپناه
ایلیا بیات ترک
پژوهش پزشکی ۲ متوسطه اول
سوم سلام اسلام محمدفربد کریمی راد
علیرضا فرج پور
آرین فیوضی
بردیا نشاطی
پژوهش پزشکی ۴ متوسطه اول
لوح سلام اسلام علیرضا عباسی پژوهش پزشکی ۱ متوسطه اول
لوح سلام اسلام پرهام یعقوبی
علی سینا قیدی
امیرعلی شفیعی
پژوهش پزشکی ۳ متوسطه اول
لوح سلام اسلام آیین مشفقی
امیر محمد نوفر
پژوهش پزشکی ۲ متوسطه اول
اول سلام اسلام امیرسالار ناصری
رادین یونسی
مهیار دهقانی
سینا اتحادیه
معماری ۴ متوسطه اول
دوم سلام اسلام کارن احمدی
علی غمین
آرسام شعرایی راد
معماری ۳ متوسطه اول
دوم سلام اسلام آرمین ممیز سیاهکل
یزدان مرتجی
آرتین حسین زرندی
معماری ۳ متوسطه اول
سوم سلام اسلام پارسا انصاریان
سپنتا ترهنده
محمدمتین الهی
علی زهدی
معماری ۴ متوسطه اول
لوح سلام اسلام هانی بنکدار
آرشان چراغی
علیرضا سبحانی
برسام پاکزادیان
معماری ۴ متوسطه اول
لوح سلام اسلام محمدامین سالمی
ایلیا رفیع زاده فراهانی
آریان محسنی کیا
رادین نصیری
معماری ۴ متوسطه اول
لوح سلام اسلام ایلیا خلج تهرانی
ماژان بدرکوهی
ایمان خلجی
معماری ۳ متوسطه اول
اول سلام اسلام آرمین عطارد
باربد زاهدی
مکانیک ۲ متوسطه اول