حضور افتخار آفرین دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول سلام اسلام در ششمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه ( یادواره مرحوم حاج احمد حجاریان ) که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد . سال تحصیلی ۱۳۹۸  ۱۳۹۷

نتایج کاروان فرهنگی هنری اسلام در مسابقات اسوه حسنه

کسب رتبه اول توسط:

💐علیرضا تاجرنیا

         در رشته قرائت قرآن

💐حسین مهری یاری

        در رشته مفاهیم قرآن

💐علیرضا تاجرنیا

        در رشته اذان

💐دانیال تمیزی

        در رشته عکاسی

💐متین مسلمی

        در رشته تکخوانی

💐محمدامین سالمی

        در رشته بازیگری

💐امیرعلی کمالخانی

       در رشته خوشنویسی

کسب رتبه دوم توسط:

 

💐سینا اصطهباناتی

              در رشته احکام

💐امیرمحمد نظامی اصل

        در رشته صحیفه سجادیه

💐محمدپارسا امیری

             در رشته اذان

💐پدرام حاج کاظمیان

        در رشته داستان نویسی

💐مانی شاه حسینی

           در رشته انشاء

💐علیرضا کابلی

        در رشته مشاعره تیمی

💐سروش مستوفی

        در رشته مشاعره تیمی

💐شایان محمدتقی کاشی

        در رشته مشاعره تیمی

💐آرین صادقی مجرد

         در رشته معرق

💐فرزام نظری

         در رشته خوشنویسی

💐فراز محمدولی زاده

   در رشته نمایشنامه خوانی

💐 کسری علیزاده

   در رشته نمایشنامه خوانی

💐مسیحا علیین

   در رشته نمایشنامه خوانی

💐سورنا خدایار

   در رشته نمایشنامه خوانی

کسب رتبه سوم توسط:

 

💐علیرضا کابلی

         در رشته مشاعره انفرادی

💐امید افتخاری

         در رشته معرق

💐مهیار دهقانی

        در رشته داستان نویسی

💐محدرضا درودیان

        در رشته قرائت قرآن

💐آرمان پورمقیم

        در رشته کتابخوانی

💐مهرزاد ثامنی

        در رشته احکام