برگزاری اردوی سورتمه تهران – پایه هفتم

دانش آموزان هیجان و وحشت رو در سورتمه تهران تجربه کردند و همچنین از سینمای شش بعدی و فضای ورزشی (برج طناب) لذت بردند .