کلاس آموزشی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

آموزش پایه هفتم – کلاس ابن سینا

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه هفتم – کلاس ابن سینا کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/ibnsina

آموزش پایه هفتم – کلاس خوارزمی

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه هفتم – کلاس خوارزمی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/kharazmi

آموزش پایه هفتم – کلاس رازی

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه هفتم – کلاس رازی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/razi

آموزش پایه هفتم – کلاس سهروردی

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه هفتم – کلاس سهروردی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/suhrawardi

آموزش پایه هفتم – کلاس فارابی

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه هفتم – کلاس فارابی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/farabi

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi