فعالیت فرهنگی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

تئاتر پایه هفتم – مدرس آقای فیضی پور

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – تئاتر کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07f2

خوشنویسی پایه هفتم – مدرس آقای شولی

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – خوشنویسی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07f3

طراحی پایه هفتم – مدرس آقای محمدی

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – طراحی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07f4

عکاسی پایه هفتم – مدرس آقای قطمیری

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – عکاسی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07f1

فیلم سازی پایه هفتم – مدرس آقای میرشریف

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – فیلم سازی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07f7

موسیقی سنتی پایه هفتم – مدرس آقای نوری

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – موسیقی سنتی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07f5

موسیقی کلاسیک پایه هفتم – مدرس آقای مشایخی

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هفتم – موسیقی کلاسیک کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07f6

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi