فعالیت پژوهشی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

هوا فضا پایه هفتم – مدرس آقای مهندس مشایخی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – هوا فضا کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07p1

کمیکار پایه هفتم – مدرس آقای مهندس غریب زاده

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – کمیکار کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07p2

آردواینو ۰۱ پایه هفتم – مدرس آقای مهندس فغانی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – آردواینو کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07p4

آردواینو ۰۲ پایه هفتم – مدرس آقای مهندس دائمی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – آردواینو کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07p3

ربات مسیریاب پایه هفتم – مدرس آقای مهندس مهدی پور

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – ربات مسیریاب کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07p5

معماری پایه هفتم – مدرس آقای مهندس رحیمی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – معماری کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07p6

مکانیک پایه هفتم – مدرس آقای مهندس زمانی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – مکانیک کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07p7

پزشکی پایه هفتم – مدرس آقای دکتر ایوانی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هفتم – پزشکی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam07p8

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi